+420 775 298 999  radim.falc@dif.cz

Aktuality

ŠKODA láme rekordy

ŠKODA láme rekordy

Společnost ŠKODA AUTO láme prodejní rekordy a obliba aut s okřídleným šípem roste. Ke zvýšení kapacity napomáhá automatizace a robotizace. Výrobní linky se nesmějí zastavit. Každý prostoj znamená velkou ekonomickou ztrátu. Úkol je tedy jasný – najít odpovídající technologii, jež bude předvídat možnou poruchu. Tato technika byla nalezena v technickém řešení a nabídce společnosti B&R.

Nabídka pracovních pozic

Nabídka pracovních pozic

Naše společnost, zabývající se technickou diagnostikou (optická měření, vibrační diagnostika, instalace Online diagnostických systémů) hledá pracovníky následujících profesí:Zachycení poškozeného pomaloběžného ložiska

Zachycení poškozeného pomaloběžného ložiska

Pochůzkovým měřením jsou u papírenského stroje periodicky zaznamenávány a vyhodnocovány vibrace na sušící sekci. Vibrace se měří na ložiskových domcích a jedná se o pomaloběžná ložiska, která dosahují při nejvyšší pracovní rychlosti stroje otáček pouze 1,8 Hz.

NOVINKA! - přesná digitální vodováha Easy-Laser E290

NOVINKA! - přesná digitální vodováha Easy-Laser E290

E290 je dokonalý doplněk k ustavovacím laserovým systémům se širokou oblastí použití. Snadno čitelný OLED displej a dobíjecí baterie. Při použití samostatné zobrazovací jednotky je ještě jednodušší odečtení a zároveň naměřené hodnoty mohou být dokumentovány a přeneseny do počítače, pro vytvoření zprávy o měření.

Diagnostické ustavení pohonů papírenského stroje

Diagnostické ustavení pohonů papírenského stroje

Zadavatelem je požadováno přesné ustavení pohonů papírenského stroje. V sušící sekci jsou vůči ozubeným kolům ustavovány hřídele s pastorkem a následně pak převodovky a motory. V lisové sekci jsou potom bez demontáže ustavovány kardany. Pro tato měření byla zvolena geodetická metoda pomocí totální stanice Leica TDA 5005. Motory byly následně ustavovány laserovou soupravou Easy-Laser® E950.

Easy-Laser XT440 - TIP!

Easy-Laser XT440 - TIP!

XT440 je prvním modelem řady ustavovacích systémů “Generation XT”, která vychází z technologie využití více platform – to znamená, že naměřené hodnoty budete moci zobrazit na různých mobilních zařízeních, včetně vlastní zobrazovací jednotky Easy-Laser XT11.

Zaměření a ustavení tracku IRBT 7004

Zaměření a ustavení tracku IRBT 7004

Zadavatelem bylo požadováno přesné ustavení tracku IRBT 7004 délky 20m pro manipulační účely s přesností 0,5mm v polohové přímosti stroje a 0,3mm ve výškovém ustavení. Pro toto měření byla zvolena geodetická metoda pomocí totální stanice Leica TDA 5005. Byl také použit v současnosti nejpřesnější odražeč pro měření totálními stanicemi – Corner Cube Reflector 1,5“.

Přesné geodetické měření tělesa turbíny

Přesné geodetické měření tělesa turbíny

Při kontrole turbíny byla zjištěna nesymetrická vůle mezi rotorem a tělesem turbíny. Provozovatelem turbíny byl zadán požadavek na rychlé a přesné měření geometrie kluzných ložisek a tělesa turbíny. Byl zvolen geodetický princip měření pomocí totální stanice Leica TDA 5005. Byla dosazena přesnost měření lepší než 0,3mm. Měřením byla potvrzena chyba geometrie tělesa turbíny.

Monitorovací systém ifm octavis

Monitorovací systém ifm octavis

Cena havárie stroje stoupá. Podstatná není jen cena opravy, ale prostoje technologické linky. Řada strojů není dodnes diagnostikována a údržby neví, v jakém technickém stavu se zařízení nachází. Jedná se o motory, převodovky, ventilátory, čerpadla, nebo válce papírenských strojů.

Ustavení válců papírenského stroje

Ustavení válců papírenského stroje

Naše firma prováděla měření geometrie a ustavení vybraných válců při komplexní rekonstrukci papírenského stroje v závodě Karton i Upakovka, Uchaly, Rusko. Vlastní měření probíhalo poslední dva týdny v měsíci říjnu 2010.

Kontrola ustavení HDV

Kontrola ustavení HDV

Tento článek se zabývá měřením souososti hlavního důlního ventilátoru v dole ČSM pomocí laserového systému fy EasyLaser. Důl ČSM se nachází východně od Karviné, v těžební oblasti Ostravsko-karvinské, u obce Stonava.

Nový laser E – serie v prodeji!

Nový laser E – serie v prodeji!

Easy-Laser®, přední světový výrobce laserů uvedl na trh novinku, bezdrátový laserový systém E- serie. Sada laserů slouží k řešení všech běžných měření v oblasti ustavení hřídelí a měření geometrie strojů.

Partneři