+420 775 298 999  radim.falc@dif.cz

Diagnostické ustavení pohonů papírenského stroje

Zadavatelem je požadováno přesné ustavení pohonů papírenského stroje. V sušící sekci jsou vůči ozubeným kolům ustavovány hřídele s pastorkem a následně pak převodovky a motory. V lisové sekci jsou potom bez demontáže ustavovány kardany. Pro tato měření byla zvolena geodetická metoda pomocí totální stanice Leica TDA 5005. Motory byly následně ustavovány laserovou soupravou Easy-Laser® E950.

Na vstupní hřídeli hnaného zařízení (válce) se umístí odrazný hranol. Otáčením hřídele změříme aspoň ve třech místech, pootočených o 90°, prostorové souřadnice bodů. Těmito třemi body si určíme rovinu vstupní hřídele hnaného zařízení. Odrazný hranol umístíme na výstupní hřídel hnacího zařízení a opět provedeme měření ve třech bodech. Poté je možné provést výpočet vzdáleností mezi oběmi rovinami. Dle výsledků se provede přesné ustavení kardanové hřídele. Pro dodržení rovnoběžnosti obou rovin musí být vzdálenosti mezi jednotlivými body stejné. Tato metoda velmi dobře vyhovuje nutné přesnosti rovnoběžnosti pro kardanové hřídele.

Obr. 1 Princip geodetické metody

princip metody

V sušící sekci byly ustavovány pohony ozubených kol sušících cylindrů. Před ustavením byla velmi omezená životnost ozubených kol u pohonů sušících cylindrů a při diagnostice byly zjištěny zvýšené vibrace na těchto pohonech. Pro diagnostické ustavení byla zvolena kombinace geodetické a laserové metody. Při měření geometrie pohonů v sušící sekci byly zjištěny velké odchylky hřídelí vůči hnaným cylindrům. Nebyla dodržena podmínka rovnoběžnosti os otáčení cylindrů a hřídelí pohonů a také nebyly správně nastaveny zubové vůle mezi ozubenými koly a pastorky.

Obr. 3 Odchylky os ozubeného kola a pastorku – před ustavením

odchylky před ustavením

V ustavení pastorků vůči ozubeným kolům byly polohové odchylky až 4,5mm/1m a 3,2mm/1m ve výšce (viz obr. 3). Ustavením byly kontrolním měřením zjištěny odchylky v geometrii pastorku 0,1mm/1m v poloze i výšce (viz obr. 4). Zároveň ovšem bylo nutné dodržet nastavení zubových vůlí, které zadavatel určil na hodnotu 3 – 4mm. Tímto byl správně ustaven pastorek a předloha. Vůči nim byly následně pomocí laserové soupravy Easy-Laser E950 ustaveny také převodovka a motor, dle tolerancí pro nesouosost hřídelí.

Obr. 3 Odchylky os ozubeného kola a pastorku – po ustavení

odchylky po ustavení

Není dobré podceňovat ustavení kardanových hřídelí v prostředí papíren. Je potřeba je ustavovat s chybou menší než 0,7mm/1m, čemuž použitá geodetická metoda vyhovuje. Ustavení bez demontáže práce také značně zrychlí. Správné ustavení pastorků hřídelí vůči ozubeným kolům má pozitivní vliv zejména na životnost ozubených kol a dalších částí soustrojí, která se po ustavení značně prodloužila.

Soubory ke stažení

Zpět

Partneři