+420 775 298 999  radim.falc@dif.cz

Zachycení poškozeného pomaloběžného ložiska

Pochůzkovým měřením jsou u papírenského stroje periodicky zaznamenávány a vyhodnocovány vibrace na sušící sekci. Vibrace se měří na ložiskových domcích a jedná se o pomaloběžná ložiska, která dosahují při nejvyšší pracovní rychlosti stroje otáček pouze 1,8 Hz.

Při vyhodnocování byly nalezeny ve spektrech poruchové frekvence ložiska SKF 23036, zejména pak poruchová frekvence vnějšího kroužku ložiska (BPFO). Tato poruchová frekvence byla přítomna i v nízkofrekvenční oblasti, bylo tedy zřejmé, že se jedná o poškozený vnější kroužek a byla doporučena revize tohoto ložiska.

Při pravidelné odstávce bylo toto ložisko otevřeno a pomocí jehly zkontrolována vnější dráha. Zjistili se značné nerovnosti na povrchu vnějšího kroužku a ložisko bylo vyměněno za nové. Následné rozebrání ložiska ukázalo rozsáhlý souvislý pitting na polovině vnější oběžné dráhy. Poškozené byly i valivé elementy, kde byly na povrchu odlomeny části materiálu. Poškozené ložisko bylo tedy včas odhaleno a zamezilo se tak případnému zadření, které by znamenalo prostoj celého stroje a nemalé finanční náklady. Za povšimnutí stojí fakt, že ačkoliv poškození bylo vcelku značné, v celkových hodnotách měřených parametrů nebyl nárůst až tak dramatický. Je tedy potřeba porovnávat případné poškození s referenčními spektry a důsledně vyhledávat poruchové frekvence ložisek.

spektrum

Obr. 1 Spektrum VELef do 300 Hz. Sušící válec, Strana obsluhy. Ve spektru patrná poruchová frekvence vnějšího kroužku (BPFO = 17,8 Hz) ložiska SKF 23036 s amplitudou 0,65 mm/s. Kolem této BPFO jsou patrna postranní pásma 1,4 Hz, která odpovídají otáčkové frekvenci válce. Dále přítomna poruchová frekvence vnitřního kroužku (BPFI = 20,8 Hz) ložiska SKF 23036 s amplitudou 0,23 mm/s.

spektrum

Obr.2 Spektrum ENVp-p do 80 Hz. Sušící válec, Strana obsluhy. Nalezena poruchová frekvence vnějšího kroužku (BPFO = 19,2 Hz) ložiska SKF 23036 a její dvojnásobek. Ve spektru patrná otáčková frekvence 1,4 Hz a její harmonické násobky. Otáčková frekvence je přítomna také v postranních pásmech u BPFO.

poškozené ložisko

Obr.3 Ložisko Sušícího válce po demontáži. Patrný souvislý pitting na polovině oběžné dráhy vnějšího kroužku ložiska

poškozené ložisko

Obr.4 Ložisko Sušícího válce po demontáži. Poškozené valivé elementy ložiska, kde došlo k odlamování části materiálu z povrchu

Zpět

Partneři