+420 775 298 999  radim.falc@dif.cz

Měření souososti obráběcích strojů

Naše firma v současné době provádí měření geometrie CNC obráběcích strojů. Pomocí nejnovější laserové soupravy Easy-Laser E950 je měřena souosost otvorů obou částí stroje.

Provádíme měření geometrie (souososti) otvorů na CNC strojích s přesností 0,01mm. Měření jsou prováděna metodou se dvěma detektory, současně se otáčejících se na ložiskovém uložení pomocí speciálního přípravku.

Podmínkou pro toto měření jsou stabilní teplotní podmínky, přípravek vyrobený s maximální přesností a přesné nastovávání polohy obou detektorů.

Takovéto ustavení souososti s přesností 0,01mm dokáže významě maximalizovat přesnost finálního produktu.

 

Obr.1 Měřený obráběcí CNC stroj

CNC obráběcí stroj

Obr.2 Přípravek pro měření souososti CNC stroje laserovou soupravou Easy-Laser E950

přípravek k přesnému ustavování obráběcích strojů

Zpět

Partneři