+420 775 298 999  radim.falc@dif.cz

Monitorovací systém ifm octavis

Cena havárie stroje stoupá. Podstatná není jen cena opravy, ale prostoje technologické linky. Řada strojů není dodnes diagnostikována a údržby neví, v jakém technickém stavu se zařízení nachází. Jedná se o motory, převodovky, ventilátory, čerpadla, nebo válce papírenských strojů.

Stav těchto zařízení je možné monitorovat systémem ifm® octavis za cenu pochůzkové diagnostiky. Je to moderní vibrační monitorovací on-line systém, který redukuje množství přenášených dat. Vyhodnocení se proto provádí velmi blízko měřeného místa, přímo na stroji. Octavis má trvale připojeny snímače vibrací – akcelerometry. Ty jsou vyrobeny polovodičovou technologií a jsou označovány MEMS (Mikro Elektro Mechanické Systémy). Tyto snímače využívají kapacitní princip měření. Pomocí výkonné elektroniky s digitálním signálním procesorem je zpracován signál ze snímačů vibrací, za pomoci FFT transformace. Výsledkem jsou pak frekvenční spektra, stav jednotlivých diagnostických parametrů a rozhodovací semafor (zelená, žlutá, červená).

Ke zjištění stavu stroje již nestačí, tak jako dříve, pouhé měření teplot. Je možné měření vibrací stavu ložisek ve vybraných frekvenčních oblastech. Dále je potřebné znát stav technologických veličin a provozních otáček stroje. Z jednoho měřícího místa stroje tak obdržíte více parametrů pro rozhodování o diagnóze.

Na datovém serveru běží software octavis pro nastavení vyhodnocovacích jednotek a OPC server. Ten ukládá naměřená data do SQL databáze. Z ní vyčítá tyto data OPC klient a zobrazuje je ve SCADA vizualizaci Promotic, které vyvinula firma Microsys®. dif® spol. s r.o. provádí pravidelné, vzdálené vyhodnocení naměřených dat. Nezbytný je servis zařízení. V případě potřeby vyjede firma na místo, provede dodatečné měření a nápravy - podrobnou diagnostiku, vyvážení stroje na místě nebo ustavení. Vyhodnocování je výhodné provádět pravidelně měsíčně.

Skříň s elektroniku ifm octavis

Obr.1 Skříň s elektronikou ifm octavis

Instalase na stroji - motor převodovka

Obr.2 Instalace na stroji – motor převodovka

Výstup se stavovými majáky pro každý stroj

Obr.3 Výstup se stavovými majáky pro každý stroj – přehledová obrazovka

Obrazovka s podrobnými parametry

Obr. 4 Obrazovka s podrobnými parametry

Zpět

Partneři