+420 775 298 999  radim.falc@dif.cz

Ustavení válců papírenského stroje

Naše firma prováděla měření geometrie a ustavení vybraných válců při komplexní rekonstrukci papírenského stroje v závodě Karton i Upakovka, Uchaly, Rusko. Vlastní měření probíhalo poslední dva týdny v měsíci říjnu 2010.

Bylo provedeno kontrolní měření geometrie všech válců a ty válce, které vykazovaly odchylku od kolmice na osu stroje nebo horizontální roviny vyšší než 3 mm, byly ustaveny s přesností ± 1mm. Tato přesnost měření byla požadována investorem. V příspěvku je popsáno použité přístrojové vybavení a pomůcky, jejichž technické parametry musely splňovat podmínky pro požadovanou přesnost ustavení jednotlivých válců.

Ustavení válců

Obr.1 Měření výšek válců  papírenského stroje

Zpět

Partneři