+420 775 298 999  radim.falc@dif.cz

Přesné geodetické měření tělesa turbíny

Při kontrole turbíny byla zjištěna nesymetrická vůle mezi rotorem a tělesem turbíny. Provozovatelem turbíny byl zadán požadavek na rychlé a přesné měření geometrie kluzných ložisek a tělesa turbíny. Byl zvolen geodetický princip měření pomocí totální stanice Leica TDA 5005. Byla dosazena přesnost měření lepší než 0,3mm. Měřením byla potvrzena chyba geometrie tělesa turbíny.

Pro optimální chod stroje je velmi důležitá správná geometrie tělesa parní turbíny a synchronního generátoru. Provozovatelem bylo požadováno přesné změření rovinnosti dělící plochy turbíny a přímosti v jednotlivých částech stroje, především na ucpávkách a ložiscích turbíny.

Měření přímosti stroje se skládá z určování středů kružnic u jednotlivých ucpávek a ložisek a porovnávání jejich odchylek od referenční přímky. Jako referenční (nulová) byla zvolena přímka  - spojnice středů kružnic -  na ložiscích L2 a L3 střednětlaké a nízkotlaké skříně turbíny.

Zároveň byla měřena i rovinnost dělící plochy turbíny jako určování výšek v různých částech dělící plochy turbíny. Byly porovnávány souřadnice Z jednotlivých bodů s výškou vodorovné referenční roviny proložené bodem u ložiska L3.

Měření odchylek od přímosti ve vodorovném i svislém směru mělo dobrou vypovídající schopnost. Při kontrolním měření bylo prokázáno dodržení požadované přesnosti 0,2mm. Obě sady měření, získané s odstupem cca 3 hodiny vykazují shodu naměřených dat. Měření prokázalo špatou geometrii tělesa turbíny.

Obr. 1 Turbína TG 33

TG 33

Obr. 2 měření na ucpávkách

měření na ucpávkách

 

Obr. 3 Grafické znázornění odchylkek od přímosti tělesa turbíny

Zpět

Partneři