+420 775 298 999  radim.falc@dif.cz

Odhaleno poškození ložiska v papírně

Na papírenském stroji trvale měříme Online diagnostickým systémem ložiska lisových válců.

Na Ložisku lisového válce 23240CCK/W33 je pravidelně sledováno více vibračních parametrů. Rychlost vibrací vef, zrychlení vibrací app, obálka zrychlení env. Na některých měřených parametrech došlo po roce provozu ložiska ke zhoršení. Bylo diagnostikováno poškození vnějšího kroužku soudečkového ložiska. Byla doporučena výměna ložiska během plánované odstávky. Po výměně se ukázala správnost diagnózy.

 

Obr.1 Schéma stroje

Obr.2 Frekvence vad ložiska  232 40 CCK/W33

 

Obr. 3 Lisové válce druhého lisu

 

Obr.4 Frekvenční spektrum  obálky zrychlení ENV. Ve spektru je patrná vada poškození vnějšího kroužku ložiska 23240CCK/W33

 

Obr.5 Frekvenční spektrum rychlosti vibrací vef V nízkofrekvenčním spektru je patrná vada poškození vnějšího kroužku ložiska 23240CCK/W33

 

Obr.6 Výrazné poškození  vnějšího kroužku ložiska

Zpět

Partneři