+420 775 298 999  radim.falc@dif.cz

Zaměření a ustavení tracku IRBT 7004

Zadavatelem bylo požadováno přesné ustavení tracku IRBT 7004 délky 20m pro manipulační účely s přesností 0,5mm v polohové přímosti stroje a 0,3mm ve výškovém ustavení. Pro toto měření byla zvolena geodetická metoda pomocí totální stanice Leica TDA 5005. Byl také použit v současnosti nejpřesnější odražeč pro měření totálními stanicemi – Corner Cube Reflector 1,5“.

Obr. 1 Odražeč Corner Cube Reflector 1,5"

CCR

Nejdříve byly zaměřeny betonové základové pásy, aby byla zjištěna jejich niveleta a bylo možno určit, kolik ustavovacích podložek pro výškové vyrovnání bude potřeba. Díky zjištění tohoto stavu bylo na přesné ustavování připraveno jejich dostatečné množství a zároveň zadavatel ušetřil prostředky za výrobu nadměrného množství těchto podložek. Vyhodnocením stavu betonových pásu byly zjištěny až 3,9mm odchylky ve výškovém profilu (viz graf 1).

Po instalaci tracku na základové pásy byly nejdříve všechny patky podloženy tolika podložkami, aby byl track co nejlépe výškově ustaven podle předchozího měření nivelety základových pásů. Poté byl track polohově ustaven dle požadavku zadavatele s maximální odchylkou v přímosti 0,5mm. Jako referenční byla zvolena přímka tvořena body na kolejnici nad první a poslední patkou. Od této přímky byla nad všemi patkami měřena odchylka od přímosti
(viz graf 2).

Track byl poté ještě přesně ustaven výškově a poté byl track uchycen kotvícími šrouby. Po ukotvení tracku bylo totální stanicí kontrolováno polohové i výškové ustavení totální stanicí. Poté byla ještě kontrolována příčná výšková odchylka nad jednotlivými patkami pomocí přesné libely. Výškově byl track ustaven dle požadavku zadavatele s maximální odchylkou 0,3mm jak v příčném tak i podélném směru (viz graf 3).

Graf 1 Niveleta základových pásů

niveleta

Graf 2 Polohové ustavení tracku

poloha tracku

Graf 3 Výškové ustavení tracku

výška tracku

Zpět

Partneři