+420 775 298 999  radim.falc@dif.cz

Vibrační diagnostika

Podrobná znalost technického stavu stroje je nezbytná pro rozhodnutí, jak dlouho stroj ještě provozovat, nebo zda je nutné provést opravu.

Analýza vibrací strojů test test

Podrobná znalost technického stavu stroje je nezbytná pro rozhodnutí, jak dlouho stroj ještě provozovat, nebo zda je nutné provést opravu. Analýza vibrací odhalí vadu ložiska, nevývahu, nesouosost, poškození převodovky nebo vadu mazání. V této oblasti provádí firma dif® s.r.o. jednorázová neperiodická měření, periodická měření, ale také zavádění diagnostických systémů.

Vyvažování strojů test test

Vedle neustavenosti je nevývaha typická závada většiny strojů. Vyšší dynamické zatížení díky nevývaze způsobí poškození ložisek, zvýšené namáhání základů či snížení životnosti stroje. Typickým příkladem je dynamické vyvážení oběžného kola ventilátoru nebo pomaluběžného válce papírenského stroje.

Výpočtový model stroje, zpracovaný metodou konečných prvků (MKP)

Odhalí místa, která jsou dynamicky namáhána nebo může sloužit k ověření chování konstrukce při zvýšení rychlosti stroje. Našim partnerem pro tuto činnost je Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta - Katedra aplikovanej mechaniky.

Analýza vlastních frekvencí metodou doběhů a rázový test test

Slouží k ověření modelu MKP a definuje frekvence, které jsou pro chod strojů nebezpečné a mohou způsobit jeho poškození.

Strukturní stroboskopie - provozní tvary kmitů test

Tato metoda dobře odhalí například uvolněné základové desky, utržené kotevní šrouby apod.

Naše měřící zařízení test

Partneři