+420 775 298 999  radim.falc@dif.cz

Optická a laserová měření

Firma dif® spol. s.r.o. kombinuje měření polohy a výšky laserem a geodetickými přístroji za použití přístrojů firem EASY-LASER® a LEICA Geosystems®.

Firma dif® spol. s.r.o. kombinuje měření polohy a výšky laserem a geodetickými přístroji za použití přístrojů firem EASY-LASER® a LEICA Geosystems®. Použité vybavení garantuje vysokou přesnost měření, potřebnou pro strojní praxi. Přesnost měření laserovými systémy činí až ±0,01 mm, přesné totální stanice Leica měří s přesností vyšší než ±0,3 mm.

Můžeme garantovat kompletní ustavení strojů či linek při investiční výstavbě nebo při rozsáhlé rekonstrukci. Měření sestává z vytýčení optické osy stroje, ustavení základových desek, vytýčení polohy strojní konstrukce a finální ustavení válců či ustavení pohonů.

Měření a ustavení motorů, čerpadel, převodovek, kardanů test test test

Neustavenost pohonů je častou vadou strojních částí. Tento stav způsobuje zvýšenou poruchovost ložisek, těsnění, spojek. Správným ustavením je možné tyto závady odstranit.

Ustavení válců strojů soubor soubor

Častým problémem strojů je nesouosost nebo nekolmost válců na podélnou osu stroje. Tato závada je typická pro papírny, výrobu kartonu nebo pro stroje na výrobu folií.

měření TDA5005

Podélný a příčný profil válce soubor soubor

Znalost podélných a příčných profilu válců je nezbytná při plánování broušení povrchu válce. Měření se provádí laserem.

Měření geometrie obráběcích strojů soubor

Správná geometrie obráběcího stroje – kolmost všech pracovních os stroje je nezbytná pro vysokou přesnost obrábění.

Měření termických růstů soubor soubor

Velké stroje (čerpadla, kompresory a turbiny) se během provozu nestejnoměrně zahřívají. Znalost polohy a výšky hřídelí při ohřevu a chladnutí je potřebná pro správné ustavení a bezchybný provoz soustrojí.

Naše měřící zařízení test

 

Partneři