+420 775 298 999  radim.falc@dif.cz

Úvod  /  Služby  /  Online systémy  /  eflink

eflink

V technické praxi je často nastolena otázka: „Jak monitorovat stav ložisek? Pomocí měření teplot, nebo vibrací?“ Odpověď z našeho pohledu jednoznačná  -  pomocí  monitorování vibrací.

Monitorování vibrací totiž přináší ranou informaci o poškození stroje. Většinou je dostatek času na opravu - dny až týdny. Systém monitorování vibrací nepřináší jen informaci o stavu poškození ložisek, ale je možné také zjistit závady typu nevývaha, neustavenost, uvolnění nebo stav opotřebení ozubení.

Domníváme se, že také monitorování provozních teplot má svůj význam. Na rozdíl od vibrací, je zvýšení teploty posledním parametrem, který nás informuje o blízkém konci životnosti ložiska. Pokud dojde u ložiska ke zvýšení teploty, do úplné destrukce uložení zbývají minuty nebo hodiny. Zvýšení  provozní teploty je také  jednoznačné. Nízká teplota – vše v pořádku, vysoká teplota – blízká havárie. Pokud obsluha zjistí zvýšení teploty, pak je nezbytné ihned provést záchranné kroky – chladit, namazat apod…

V mnohých podnicích s vysokou mírou bezpečnosti a nepřetržitým provozem, jsou často instalovány oba systémy současně (monitorování vibrací + teplot). Protože hovoříme o monitorovacím systému, je vhodné, aby se naměřená data (monitorování teplot i vibrací) zobrazovaly ve stejném prostředí.

Systém efLink založený na komponentech firmy B+R nabízí možnost monitorování vibrací a teplot popřípadě jiných procesních veličin. Vyhodnocení se provádí velmi blízko měřeného místa, přímo na stroji.

Partneři