+420 775 298 999  radim.falc@dif.cz

Úvod  /  Služby  /  Online systémy  /  diflink

diflink

V technické praxi je často nastolena otázka: „Jak monitorovat stav ložisek? Pomocí měření teplot, nebo vibrací?“ Odpověď z našeho pohledu jednoznačná  -  pomocí  monitorování vibrací.

Monitorování vibrací totiž přináší ranou informaci o poškození stroje. Většinou je dostatek času na opravu - dny až týdny. Systém monitorování vibrací nepřináší jen informaci o stavu poškození ložisek, ale je možné také zjistit závady typu nevývaha, neustavenost, uvolnění nebo stav opotřebení ozubení.

Domníváme se, že také monitorování provozních teplot má svůj význam. Na rozdíl od vibrací, je zvýšení teploty posledním parametrem, který nás informuje o blízkém konci životnosti ložiska. Pokud dojde u ložiska ke zvýšení teploty, do úplné destrukce uložení zbývají minuty nebo hodiny. Zvýšení  provozní teploty je také  jednoznačné. Nízká teplota – vše v pořádku, vysoká teplota – blízká havárie. Pokud obsluha zjistí zvýšení teploty, pak je nezbytné ihned provést záchranné kroky – chladit, namazat, nebo připravit odstavení stroje.

V mnohých podnicích s vysokou mírou bezpečnosti a nepřetržitým provozem, jsou často instalovány oba systémy současně (monitorování vibrací + teplot). Protože hovoříme o monitorovacím systému, je vhodné, aby se naměřená data (monitorování teplot i vibrací) zobrazovaly ve stejném prostředí.

Systém difLink založený na komponentech firmy ifm. Nabízí možnost monitorování vibrací, teplot, případně jiných procesních veličin. Vyhodnocení se provádí velmi blízko měřeného místa, přímo na stroji. Tím se redukuje množství přenášených dat. difLink má trvale připojeny snímače vibrací. Je možné použít snímače MEMS nebo klasické piezoelektrické akcelerometry. Pomocí výkonné elektroniky s digitálním signálním procesorem je zpracován signál ze snímačů vibrací za pomocí FFT transformace. Výsledkem jsou pak frekvenční spektra, stav jednotlivých diagnostických parametrů. Pro měření teplot systém využívá odporové snímače PT1000/PT100. Výstup z tohoto systému je vyveden do jednotného  vizualizačního  prostředí (SCADA PROMOTIC). Toto prostředí je k dispozici v celém intranetu podniku. Na hlavní obrazovce jsou zobrazeny měřené stroje včetně stavových semaforů (provoz, výstraha, nebezpečí), procesní veličiny (rychlost stroje, teploty, tlaky apod.) a alarmový žurnál. Měřené parametry včetně trendů, technické dokumentace konkrétního stroje jsou k dispozici v další úrovni programu.

Partneři