+420 775 298 999  radim.falc@dif.cz

Diagnostický monitorovací systém octavis

Cena za havárii stroje stoupá. Podstatná není jen cena opravy, ale prostoje technologické linky. Řada strojů není dodnes diagnostikována a údržby neví, v jakém technickém stavu se zařízení nachází.

Proč použít monitorování stroje systémem ifm octavis? test

Cena za havárii stroje stoupá. Podstatná není jen cena opravy, ale prostoje technologické linky. Řada strojů není dodnes diagnostikována a údržby neví, v jakém technickém stavu se zařízení nachází. Jedná se o motory, převodovky, ventilátory, nebo čerpadla. Stav těchto zařízení je možné monitorovat systémem ifm octavis za cenu pochůzkové diagnostiky. Systém je možné použít pro jednotlivé stroje i celé výrobní linky. dif® s.r.o. zabezpečí realizaci projektu na klíč.

Monitorovací systém ifm octavis

ifm® octavis je moderní vibrační monitorovací online systém. Vyhodnocení se proto provádí velmi blízko měřeného místa, přímo na stroji. Tím se redukuje množství přenášených dat. Octavis má trvale připojeny snímače vibrací – akcelerometry. Ty jsou vyrobeny polovodičovou technologií a jsou označovány MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Pomocí výkonné elektroniky s digitálním signálním procesorem je zpracován signál ze snímačů vibrací, za pomoci FFT transformace. Výsledkem jsou pak frekvenční spektra, stav jednotlivých diagnostických parametrů a semafor stavu (zelená, žlutá, červená). Samozřejmé je vyvedení binárních dat o stavu stroje pro zapnutí sirény, nebo světelné signalizace ve velínu.

  • Monitorované veličiny : vibrace, stav ložisek, otáčky, technologické veličiny
  • Vnitřní paměť pro uložení historie stroje
  • Analyzuje celkové hodnoty i frekvenční spektra
  • Parametrická diagnostika, stavový semafor
  • Reléové výstupy pro signalizaci poruchy
  • Komunikace po Ethernetu

Parametrická diagnostika test

Ke zjištění stavu stroje již nestačí, tak jako dříve, pouhé měření teplot, nebo celkových hodnot vibrací. Měřené veličiny vibrací je možné měřit ve vybraných frekvenčních oblastech. Každá oblast se samostatně nastavenými alarmy odpovídá typické závadě – nevyváženosti, uvolnění, nebo vadě ložiska. Parametry pak mohou být přímo pojmenovány například jako nevývaha, nebo vada ložiska. Z jednoho měřícího místa stroje tak je možné získat více parametrů pro rozhodování o diagnóze.

Zobrazení výsledků diagnostiky vizualizace Promotic® test

Na serveru je nainstalován sw ifm® octavis, OPC server, PROMOTIC® a SQL databáze. Sw octavis slouží pro nastavení jednotek VSE, OPC vyčítá data z VSE, sw PROMOTIC® vyčítá data z OPC, zobrazuje je a ukládá data do SQL databáze.

Vizualizace je přístupná v podnikové síti nebo může být přístupná na internetu. Zobrazují se okamžitá naměřená data včetně historie měření.

dif® spol. s r.o. provádí pravidelné, vzdálené vyhodnocení a správu naměřených dat. V případě potřeby (zjištění technického problému na diagnostikovaném stroji) firma provede dodatečná měření a nápravy (podrobnou diagnostiku) - vyvážení stroje nebo ustavení.


Přenosný monitorovací systém FELIX test

Pochůzkový přístroj Felix je doplňkem Online diagnostiky. Zákazník chce měřit pochůzkovou diagnostiku stejným přístrojem, jako online diagnostiku. Parametrická diagnostika je rychlejší a jednodušší varianta pro vyhodnocení velkého počtu strojů. Vyhodnocení se provádí, podobně jako při Online diagnostice, přímo u stroje.

Partneři